aktualności

WZROST SPRZEDAŻY I ZYSKOWNOŚCI PO IQ 2016/2017

2016-08-12

Grupa Mercor po I kwartale roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 - 30.06.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 60,7 mln zł wobec 51,1 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o blisko 19-proc.

Zysk EBITDA Grupy Mercor wzrósł do 5,9 mln zł z 3,9 mln zł rok wcześniej, z kolei zysk EBIT wzrósł do 4,2 mln zł z 2,3 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł do 3,6 mln zł z 1,2 mln zł, na co wpływ miały m.in. poprawa wyniku spółki rosyjskiej r/r o 1,1 mln zł (wobec straty rok wcześniej) związana głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów; rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz zysk w wysokości 0,6 mln zł wypracowany przez przejętą w II półroczu 2015 roku węgierską spółkę Dunamenti Tűzvédelem.

Grupa w I kwartale roku obrotowego 2016/2017 pozyskała kontrakty o wartości 68,2 mln zł wobec 54,1 mln zł, co oznacza wzrost o 26 proc. r/r.

"Pierwszy kwartał roku 2016/2017 oceniamy pozytywnie. Widzimy efekty rozwoju sprzedaży naszych spółek zależnych. W ubiegłym roku obrotowym podjęliśmy szereg działań mających na celu dalszy rozwój działalności. Wśród nich są m.in. rozwijanie sprzedaży na rynkach zagranicznych; przejęcie węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem, które poszerzyło naszą ofertę i umożliwiło cross-selling. Działalność spółki rosyjskiej ograniczyliśmy do kluczowych produktów. W I kwartale spółka rosyjska przyniosła znaczną poprawę wyniku, co było związane głównie z realizacją kontraktów z poprzedniego roku obrotowego wstrzymywanych z powodu braku przedpłat od klientów" - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

"Pozycję eksportową Grupy dodatkowo wzmacnia słabszy złoty. Warto także wspomnieć, że w sierpniu 2016 roku wypłaciliśmy naszym akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,51 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,56%, czyli przekraczającym średnią rynkową" - dodaje Prezes Krzysztof Krempeć.

 

Zobacz także pełen raport kwartalny oraz komunikat prasowy.