aktualności

WZROST SPRZEDAŻY PO TRZECH KWARTAŁACH ZGODNY Z PLANEM ZARZĄDU

2017-02-20

Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 (1.04.2016 - 31.12.2016) wypracowała przychody z działalności kontynuowanej w wysokości 200,1 mln zł wobec 175,7 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost sprzedaży o blisko 14 proc. Grupa odnotowała 38-proc. wzrost sprzedaży zagranicznej Grupy r/r oraz 4-proc. spadek sprzedaży na rynku polskim.

Zysk EBITDA Grupy Mercor wyniósł 17,6 mln zł wobec 17,0 mln zł rok wcześniej (wzrost o 3% r/r), z kolei zysk EBIT wyniósł 12,7 mln zł wobec 12,8 mln zł rok wcześniej (spadek o 1% r/r). Grupa odnotowała w okresie 1-3 kw. 2016/2017 zysk netto wyższy o 9%, na poziomie 9,6 mln zł wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

Niewielki spadek rentowności Grupy, przy jednoczesnym wzroście marży kwotowej, jest związany głównie ze wzrostem kosztów operacyjnych ponoszonych w związku z rozwojem sprzedaży Grupy.

Grupa realizuje szeroko zakrojony plan inwestycyjny, we wszystkich pionach produktowych, wspierany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwa Rozwoju. Grupa rozpoczęła m.in. produkcję innowacyjnej płyty krzemianowo-wapniowej mcr Silboard, z pionu ogniochronne zabezpieczenia konstrukcji. Grupa kontynuuje także rozbudowę mocy produkcyjnych we wszystkich trzech zakładach w Polsce (Cieplewo, Gdańsk, Mirosław).

W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2016/2017 realizowaliśmy kompleksowy plan inwestycyjny mający na celu rozbudowę portfela produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy w związku z realizacją coraz większej liczby zamówień. Rozpoczęliśmy także produkcję opracowywanego przez ostatnie lata innowacyjnego produktu - płyty mcr Silboard. W długoterminowym okresie działania te mają na celu wzrost skali działalności Grupy. Rozwijamy sprzedaż na wszystkich rynkach zagranicznych, na których posiadamy spółki zależne, a także stopniowo zwiększamy swoją obecność w innych krajach Europy, m.in. w Skandynawii, jak i na terenie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Utrzymujący się od początku tego roku obrotowego spadek sprzedaży w Polsce równoważymy wzrostem sprzedaży zagranicznej. Integracja węgierskiej spółki Dunamenti Tűzvédelem, dzięki rozpoczętemu procesowi cross-sellingu, wspiera sprzedaż w Polsce, na Węgrzech i stopniowo także na innych rynkach - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.