aktualności

WZROST WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ O 19% OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2016

2017-01-26

W 2016 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o łącznej wartości około 260,4 mln zł wobec 219,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 19% rok do roku.

W okresie od lipca do grudnia 2016 roku (czyli w drugim półroczu roku obrotowego 2016/2017) Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 137,7 mln zł wobec 123,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o blisko 12% rok do roku.

Z kolei w samym grudniu 2016 roku Grupa Mercor zebrała zamówienia o wartości około 25,8 mln zł w porównaniu z 17,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 49%.

"Miniony rok kalendarzowy był ważnym czasem dla rozwoju Grupy. To okres intensywnych inwestycji, między innymi w rozwój mocy produkcyjnych, nowe produkty, czy wejście na nowe rynki. W długoterminowej perspektywie mają one na celu dalszy wzrost skali naszej działalności. W okresie od stycznia do grudnia 2016 pozyskaliśmy zamówienia o łącznej wartości wyższej o 41 mln zł rok do roku. To między innymi efekt przejęcia węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem, strategii opartej na dywersyfikacji produktowej i geograficznej oraz zwiększenia mocy produkcyjnych" – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu "MERCOR" S.A.