informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany roczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Przychody netto ze sprzedaży 199 928 206 377 231 725 269 498 318 467
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 282 13 058 12 100 11 051 18 315
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 275 9 528 6 854 3 702 11 729
Amortyzacja 5 068 5 308 5 922 7 235 9 095
Aktywa 371 479 243 185 254 616 285 603 316 274
Kapitał własny 277 613 134 224 123 436 115 572 131 078
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,53 0,60 0,42 0,24 0,75
Wartość księgowa na akcję 17,73 8,57 7,88 7,38 8,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję 9,26** 1,02 0,51 - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik

 

 

Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport jednostkowy roczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Przychody netto ze sprzedaży 120 921 136 652 161 827 172 364 202 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 915 11 538 8 743 5 400 10 606
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 172 367 4 515 9 711 1 986 8 078
Amortyzacja 4 007 4 434 5 095 6 511 8 003
Aktywa 517 234 219 079 236 830 262 379 276 696
Kapitał własny 121 500 123 436 134 224 277 613 273 892
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 11,01 0,29 0,62 0,13 0,52
Wartość księgowa na akcję 17,43 8,50 8,01 7,26 7,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję 9,26** 1,02 0,51 - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany półroczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

2H 2015/2016 1H 2016/2017 2H 2016/2017 1H 2017/2018 2H 2017/2018
Przychody netto ze sprzedaży 119 930 133 452 136 046 164 094 154 373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 452 8 818 2 728 11 097 7 218
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 717 6 918 -2 721 8 024 3 705
Amortyzacja 3 295 3 217 4 018 4 479 4 616
Aktywa 254 616 282 633 285 603 318 600 316 274
Kapitał własny 123 436 125 082 115 572 128 529 131 078
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,11 0,44 - 0,51 0,24
Wartość księgowa na akcję 7,88 7,99 7,38 8,20 8,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję - - - - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik

 

Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport jednostkowy półroczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

2H 2015/2016 1H 2016/2017 2H 2016/2017 1H 2017/2018 2H 2017/2018
Przychody netto ze sprzedaży 81 012 84 781 87 583 103 457 98 901
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 410 4 741 1 154 6 217 4 389
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 943 3 299 818 5 427 2 651
Amortyzacja 2 648 2 841 3 670 3 892 4 111
Aktywa 231 397 259 065 262 379 288 249 276 696
Kapitał własny 120 008 122 354 113 701 124 575 121 812
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,12 0,21 0,05 0,35 0,17
Wartość księgowa na akcję 7,66 7,81 7,64 7,95 7,78
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport skonsolidowany kwartalny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

I kw. 2017/2018 II kw. 2017/2018 III kw. 2017/2018 IV kw. 2017/2018 I kw. 2018/2019
Przychody netto ze sprzedaży 76 299 87 795 85 256 69 117 82 535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 695 7 402 6 519 699 6 948
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 926 5 098 3 764 -59 5 065
Amortyzacja 2 167 2 312 2 182 2 434 2 297
Aktywa 307 570 318 600 318 829 316 274 332 594
Kapitał własny 123 280 128 529 130 488 131 078 139 717
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,19 0,32 0,24 0 0,32
Wartość księgowa na akcję 7,90 8,20 8,33 8,37 8,90
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję - - - - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik

 

Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.

Raport jednostkowy kwartalny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

I kw. 2017/2018 II kw. 2017/2018 III kw. 2017/2018 IV kw. 2017/2018 I kw. 2018/2019
Przychody netto ze sprzedaży 50 257 53 200 52 748 46 153 51 520
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 631 3 586 3 753 636 2 830
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 309 3 118 2 113 538 2 550
Amortyzacja 1 888 2 004 1 919 1 192 2 146
Aktywa 276 696 288 249 286 658 276 696 286 464
Kapitał własny 121 812 124 575 126 455 121 812 124 126
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535 15 658 535
Zysk na akcję 0,15 0,20 0,13 0,03 0,16
Wartość księgowa na akcję 7,78 7,96 8,07 7,78 7,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję - - - - -
           

Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:

Pobierz plik