kalendarium

2020

 • 2020-11-27

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 obejmujące okres od 01.04.2020 do 30.09.2020

 • 2020-08-14

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od 01.04.2020 do 31.06.2020

 • 2020-07-03

  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

 • 2020-07-03

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

 • 2020-02-21

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 do 31.12.2019

2019

 • 2019-11-29

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 obejmujące okres od 01.04.2019 do 30.09.2019

 • 2019-08-14

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 30.06.2019

 • 2019-06-28

  Jednostkowy raport roczny 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019

 • 2019-06-28

  Skonsolidowany raport roczny 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019

 • 2019-02-22

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.10.2018 do 31.12.2018

2018

 • 2018-11-30

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 obejmujące okres od 01.04.2018 do 30.09.2018

 • 2018-09-20

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie

 • 2018-08-17

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 30.06.2018

 • 2018-07-27

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od 01.04.2017 do 31.03.2018

 • 2018-02-16

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od 01.10.2017 do 31.12.2017

2017

 • 2017-11-30

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2017/2018 obejmujące okres od 01.04.2017 do 30.09.2017

 • 2017-08-21

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od 01.04.2017 do 30.06.2017

 • 2017-06-30

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01.04.2016 do 31.03.2017

 • 2017-02-20

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od 01.10.2016 do 31.12.2016

2016

 • 2016-11-30

  Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od 01.04.2016 do 30.09.2016

 • 2016-06-17

  Jednostkowy raport roczny obejmujący okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

 • 2016-06-17

  Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

 • 2016-05-31

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 2016-02-15

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od 01.10.2015 do 31.12.2015