kalendarium

2015

 • 2015-11-30

  Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od 01.04.2015 do 30.09.2015

 • 2015-09-09

  Dzień wypłaty dywidendy

 • 2015-08-19

  Dzień dywidendy

 • 2015-08-14

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od 01.04.2015 do 30.06.2015

 • 2015-08-05

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 • 2015-06-19

  Jednostkowy raport roczny obejmujący okres od 01.04.2014 do 31.03.2015

 • 2015-06-19

  Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 01.04.2014 do 31.03.2015

 • 2015-02-13

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 obejmujący okres od 01.04.2014 do 31.12.2014