kalendarium

2016

 • 2016-11-30

  Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od 01.04.2016 do 30.09.2016

 • 2016-06-17

  Jednostkowy raport roczny obejmujący okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

 • 2016-06-17

  Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 01.04.2015 do 31.03.2016

 • 2016-05-31

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 2016-02-15

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2015/2016 obejmujący okres od 01.10.2015 do 31.12.2015