kalendarium

2017

 • 2017-11-30

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2017/2018 obejmujące okres od 01.04.2017 do 30.09.2017

 • 2017-08-21

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od 01.04.2017 do 30.06.2017

 • 2017-06-30

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01.04.2016 do 31.03.2017

 • 2017-02-20

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2016/2017 obejmujący okres od 01.10.2016 do 31.12.2016