kalendarium

2018

 • 2018-11-30

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 obejmujące okres od 01.04.2018 do 30.09.2018

 • 2018-09-20

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 2018-08-17

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 30.06.2018

 • 2018-07-27

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od 01.04.2017 do 31.03.2018

 • 2018-02-16

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2017/2018 obejmujący okres od 01.10.2017 do 31.12.2017