kalendarium

2019

 • 2019-11-29

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 obejmujące okres od 01.04.2019 do 30.09.2019

 • 2019-08-14

  Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 30.06.2019

 • 2019-06-28

  Jednostkowy raport roczny 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019

 • 2019-06-28

  Skonsolidowany raport roczny 2018/2019 obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019

 • 2019-02-22

  Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od 01.10.2018 do 31.12.2018