kalendarium

2020

 • 2020-11-27

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 obejmujące okres od 01.04.2020 do 30.09.2020

 • 2020-08-14

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres od 01.04.2020 do 31.06.2020

 • 2020-07-03

  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

 • 2020-07-03

  Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 31.03.2020

 • 2020-02-21

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.10.2019 do 31.12.2019