kalendarium

2021

 • 2021-12-08

  Spotkanie z inwestorami

 • 2021-12-03

  Skonsolidowany raport za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 obejmujące okres od 01.04.2021 do 30.09.2021

 • 2021-09-13

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 2021-08-28

  Dzień Rejestracji

 • 2021-08-16

  Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 obejmujący okres od 01.04.2021 do 30.06.2021

 • 2021-07-20

  Spotkanie z inwestorami (online)

 • 2021-07-02

  Jednostkowy raport za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.04.2020 do 31.03.2021

 • 2021-07-02

  Skonsolidowany raport za rok obrotowy 2020/2021 obejmujący okres od 01.04.2020 do 31.03.2021

 • 2021-03-16

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • 2021-02-15

  Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 obejmujący okres 01.10.2020 do 31.12.2020