raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 15/2019

  2019-07-10 14:42

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2019 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 14/2019

  2019-06-29 11:41

  Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 01.04.2018-31.03.2019

 • Raport bieżący nr 13/2019

  2019-06-17 18:08

  Zawiadomienie o zmianie statusu posiadania akcji spółki

 • Raport bieżący nr 12/2019

  2019-06-17 17:28

  Zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • Raport bieżący nr 11/2019

  2019-06-17 17:15

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 10/2019

  2019-06-12 15:36

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2019 roku i w okresie grudzień 2018 roku – maj 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 09/2019

  2019-05-21 18:42

  Zakup linii technologicznej do produkcji płyt

 • Raport bieżący nr 08/2019

  2019-05-15 08:09

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2019 roku i w okresie listopad 2018 roku – kwiecień 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 07/2019

  2019-05-13 17:21

  Wyniki przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 06/2019

  2019-04-12 10:17

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2019 roku i w okresie październik 2018 roku – marzec 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 05/2019

  2019-04-01 16:56

  Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 04/2019

  2019-03-12 14:58

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2019 roku i w okresie wrzesień 2018 roku – luty 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2019

  2019-02-11 14:36

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2019 roku i w okresie sierpień 2018 roku – styczeń 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 02/2019

  2019-01-25 10:30

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

 • Raport bieżący nr 01/2019

  2019-01-16 10:09

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2018 roku i w okresie lipiec – grudzień 2018 roku.