raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 29/2022

  2022-07-25 10:11

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 28/2022

  2022-07-12 15:19

  Zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego posiadania akcji Spółki poniżej 10% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 27/2022

  2022-07-12 14:30

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2022 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2022

 • Raport bieżący nr 26/2022

  2022-07-11 13:32

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 25/2022

  2022-06-13 13:37

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2022 roku i w okresie grudzień 2021 – maj 2022

 • Raport bieżący nr 24/2022

  2022-05-10 15:54

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2022 roku i w okresie listopad 2021 – kwiecień 2022

 • Raport bieżący nr 23/2022

  2022-05-02 12:28

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 22/2022

  2022-04-25 10:16

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 21/2022

  2022-04-19 09:28

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 20/2022

  2022-04-13 15:41

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2022 roku i w okresie październik 2021 – marzec 2022

 • Raport bieżący nr 19/2022

  2022-04-11 10:28

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 18/2022

  2022-04-04 12:40

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 17/2022

  2022-03-28 13:44

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 16/2022

  2022-03-21 09:34

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 15/2022

  2022-03-16 17:15

  Wypowiedzenie umowy o wyłączność negocjacji

 • Raport bieżący nr 14/2022

  2022-03-14 13:02

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 13/2022 korekta

  2022-03-11 13:50

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2022 roku i w okresie wrzesień 2021 – luty 2022

 • Raport bieżący nr 13/2022

  2022-03-11 12:49

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2022 roku i w okresie wrzesień 2021 – luty 2022

 • Raport bieżący nr 12/2022

  2022-02-14 17:15

  Informacja o udzieleniu w dniu 14 lutego 2022 r. wyłączności Inwestorowi zainteresowanemu potencjalnym nabyciem aktywów Spółki oraz publikacja opóźnionej informacji poufnej o udzieleniu odpowiedzi na ostateczną ofertę złożoną przez tego Inwestora

 • Raport bieżący nr 11/2022

  2022-02-10 15:26

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2022 roku i w okresie sierpień 2021 – styczeń 2022

 • Raport bieżący nr 10/2022

  2022-01-31 12:44

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 09/2022

  2022-01-24 12:38

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 08/2022

  2022-01-17 12:31

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 07/2022

  2022-01-13 15:22

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

 • Raport bieżący nr 06/2022

  2022-01-13 15:21

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2021 roku i w okresie lipiec – grudzień 2021

 • Raport bieżący nr 05/2022

  2022-01-10 13:34

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 04/2022

  2022-01-05 10:12

  Zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 03/2022

  2022-01-05 10:10

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 02/2022

  2022-01-05 10:09

  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 01/2022

  2022-01-03 12:35

  Nabycie akcji własnych