raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 40/2021

  2021-12-23 14:44

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 39/2021

  2021-12-20 11:57

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 38/2021

  2021-12-13 14:24

  Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

 • Raport bieżący nr 37/2021

  2021-12-13 11:46

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 36/2021

  2021-12-07 16:50

  Nabycie 25% udziałów w Elmech-ASE sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 35/2021

  2021-12-06 10:15

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2021 roku i w okresie czerwiec – listopad 2021

 • Raport bieżący nr 34/2021

  2021-11-10 11:29

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2021 roku i w okresie maj – październik 2021

 • Raport bieżący nr 33/2021

  2021-10-13 13:57

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2021 roku i w okresie kwiecień – wrzesień 2021

 • Raport bieżący nr 32/2021

  2021-10-05 12:04

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 31/2021

  2021-10-05 12:02

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 30/2021

  2021-09-13 16:24

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 29/2021

  2021-09-13 16:22

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 28/2021

  2021-09-14 12:02

  Korekta Raportu bieżącego nr 28/2021 w sprawie uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A. w dniu 13 września 2021 roku

 • Raport bieżący nr 28/2021

  2021-09-13 16:21

  Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 27/2021

  2021-09-10 12:25

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2021 roku i w okresie marzec – sierpień 2021

 • Raport bieżący nr 26/2021

  2021-08-18 14:49

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 13 września 2021 roku

 • Raport bieżący nr 25/2021

  2021-08-18 14:47

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 13 września 2021 roku

 • Raport bieżący nr 24/2021

  2021-08-10 13:50

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2021 roku i w okresie luty – lipiec 2021

 • Raport bieżący nr 23/2021

  2021-07-19 15:47

  Podpisanie Listu intencyjnego

 • Raport bieżący nr 22/2021

  2021-07-12 10:01

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2021 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2021

 • Raport bieżący nr 21/2021

  2021-06-11 14:03

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2021 roku i w okresie grudzień 2020 – maj 2021

 • Raport bieżący nr 20/2021

  2021-06-07 12:45

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 19/2021

  2021-06-02 16:27

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 18/2021

  2021-05-31 17:28

  Ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 17/2021

  2021-05-31 15:07

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 16/2021

  2021-05-12 08:35

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2021 roku i w okresie listopad 2020 – kwiecień 2021.

 • Raport bieżący nr 15/2021

  2021-04-19 13:20

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 14/2021

  2021-04-12 10:06

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2021 roku i w okresie październik 2020 – marzec 2021.

 • Raport bieżący nr 13/2021

  2021-03-30 14:45

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 12/2021

  2021-03-16 16:21

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 11/2021

  2021-03-16 16:20

  Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 10/2021

  2021-03-11 14:27

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2021 roku i w okresie wrzesień 2020 – luty 2021.

 • Raport bieżący nr 09/2021

  2021-02-18 10:28

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 08/2021

  2021-02-18 10:26

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 07/2021

  2021-02-17 09:20

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 06/2021

  2021-02-17 09:19

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 05/2021

  2021-02-09 16:04

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2021 roku i w okresie sierpień 2020 – styczeń 2021.

 • Raport bieżący nr 04/2021

  2021-01-11 16:05

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2020 roku i w okresie lipiec – grudzień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2021

  2021-01-08 13:07

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

 • Raport bieżący nr 02/2021

  2021-01-07 16:07

  Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

 • Raport bieżący nr 01/2021

  2021-01-04 12:30

  Nabycie akcji własnych