raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 27/2007 z dnia 16.11.2007 roku

  2007-11-16

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 26/2007 z dnia 16.11.2007 roku

  2007-10-16

  Zawarcie umowy i transakcji na łączna wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 25/2007 z dnia 12.10.2007 roku

  2007-10-12

  Rejestracja przez Sąd połączenia spółek zależnych od Mercor SA

 • Raport bieżący nr 24/2007 z dnia 20.09.2007 roku

  2007-09-20

  Zapowiedź zmian w składzie Zarządu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 23/2007 z dnia 10.09.2007 roku

  2007-09-10

  Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2007 roku

 • Raport bieżący nr 22/2007 z dnia 04.09.2007 roku

  2007-09-04

  Realizacja celów emisji – spłata kredytu uruchomionego na zapłatę za akcje Hasil Holding a.s.

 • Raport bieżący nr 21/2007 z dnia 28.08.2007 roku

  2007-08-28

  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 20/2007 z dnia 28.08.2007 roku

  2007-08-28

  Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii BB Mercor SA oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania

 • Raport bieżący nr 19/2007 z dnia 24.08.2007 roku

  2007-08-24

  Zawarcie umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 18/2007 z dnia 10.08.2007 roku

  2007-08-10

  Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Mercor SA

 • Raport bieżący nr 17/2007 z dnia 01.08.2007 roku

  2007-08-01

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2007

 • Raport bieżący nr 16/ 2007 z dnia 01.08.2007 roku

  2007-08-01

  Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

 • Raport bieżący nr 15/2007 z dnia 27.07.2007 roku

  2007-07-27

  Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych Serii AA – informacja uzupełniona o koszty związane z ofertą publiczną

 • Raport bieżący nr 14/2007 z dnia 26.07.2007 roku

  2007-07-26

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 13/2007 z dnia 26.07.2007 roku

  2007-07-26

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 12/2007 z dnia 25.07.2007 roku

  2007-07-25

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 11/2007 z dnia 24.07.2007 roku

  2007-07-24

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 10/2007 z dnia 24.07.2007 roku

  2007-07-24

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 9/2007 z dnia 18.07.2007 roku

  2007-07-18

  Wprowadzenie do obrotu akcji serii AA i PDA serii BB oraz ustalenie daty pierwszego notowania papierów wartościowych Mercor SA

 • Raport bieżący nr 8/2007 z dnia 18.07.2007 roku

  2007-07-18

  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 7/2007 z dnia 18.07.2007 roku

  2007-07-18

  Dopuszczenie do obrotu PDA oraz akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 6/2007 z dnia 17.07.2007 roku

  2007-07-17

  Przydział Nowych Akcji Serii BB i Akcji Sprzedawanych

 • Raport bieżący nr 5/2007 z dnia 17.07.2007 roku

  2007-07-17

  Złożenie wniosku o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji Mercor SA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 13.07.2007 roku

  2007-07-13

  Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Mercor SA

 • Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 12.07.2007 roku

  2007-07-12

  Oświadczenie Zarządu Mercor SA dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego

 • Raport bieżący nr 2/2007 z dnia 12.07.2007 roku

  2007-07-12

  Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach

 • Raport bieżący nr 1/2007 z dnia 11.07.2007 roku

  2007-07-11

  Przystąpienie do systemu ESPI