raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 49/2008 z dnia 31.12.2008 roku

  2008-12-31

  Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii CC Mercor SA

 • Raport bieżący nr 48/2007 z dnia 24.12.2008 roku

  2008-12-24

  Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Mercor SA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • Raport bieżący nr 47/2008 z dnia 30.10.2008 roku

  2008-10-30

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 46/2008 z dnia 30.10.2008 roku

  2008-10-30

  Ustanowienie zastawu na udziałach BEM BRUDNICCY Sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 17.10.2008 roku

  2008-10-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 44/2008 z dnia 29.09.2008 roku

  2008-09-29

  Zawarcie terminowych transakcji walutowych na łączną wartośćumowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 43/2008 z dnia 27.09.2008 roku

  2008-09-27

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 42/2008 z dnia 27.09.2008 roku

  2008-09-27

  Informacja o objęciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 41/2008 z dnia 25.09.2008 roku

  2017-02-05

  Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Mercor SA

 • Raport bieżący nr 40/2008 z dnia 24.07.2008 roku

  2008-07-24

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 39/2008 z dnia 22.07.2008 roku

  2008-07-22

  Objęcie przez osoby fizyczne nowej emisji akcji Mercor SA realizowane w ramach podwyższenia kapitału docelowego w zamian za udziały spółki BEM Brudniccy spółka z o.o.

 • Raport bieżący nr 38/2008 z dnia 22.07.2008 roku

  2008-07-22

  Nabycie znaczących aktywów finansowych

 • Raport bieżący nr 37/2008 z dnia 17.07.2008 roku

  2008-07-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 36/2008 z dnia 15.07.2008 roku

  2008-07-15

  Zawarcie umów z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 35/2008 z dnia 11.07.2008 roku

  2008-07-11

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 34/2008 z dnia 02.07.2008 roku

  2008-07-02

  Przekształcenie BEM Brudniccy Spółka Jawna w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością

 • Raport bieżący nr 33/2008 z dnia 01.07.2008 roku

  2008-07-01

  Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad BEM Brudniccy sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 32/2008 z dnia 01.07.2008 roku

  2008-07-01

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 31/2008 z dnia 01.07.2008 roku

  2008-07-01

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 30/2008 z dnia 01.07.2008 roku

  2008-07-01

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 29/2008 z dnia 01.07.2008 roku

  2008-07-01

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 28/2008 z dnia 27.06.2008 roku

  2008-06-27

  Zawarcie aneksów do umów z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 27/2008 z dnia 20.06.2008 roku

  2008-06-20

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 26/2008 z dnia 16.06.2008 roku

  2008-06-16

  Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku

 • Raport bieżący nr 25/2008 z dnia 06.06.2008 roku

  2008-06-06

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA

 • Raport bieżący nr 24/2008 z dnia 04.06.2008 roku

  2008-06-04

  Ustanowienie zastawu

 • Raport bieżący nr 23/2008 z dnia 21.05.2008 roku

  2008-05-21

  Zawarcie terminowych transakcji walutowych oraz aneksu do umowy na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 22/2008 z dnia 16.05.2008 roku

  2008-05-16

  Rejestracja zmian w Statucie Spółki

 • Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 14.05.2008 roku

  2008-05-14

  Zawarcie znaczącej umowy inwestycyjnej

 • Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 29.04.2008 roku

  2008-04-29

  Realizacja celu emisji akcji – zapłata III transzy za akcje Hasil a.s.

 • Raport bieżący nr 19/2008 z dnia 25.04.2008 roku

  2008-04-25

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 18/2008 z dnia 22.04.2008 roku

  2008-04-22

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 17/2008 z dnia 28.03.2008 roku

  2008-03-28

  Nieprzestrzeganie w sposób jednorazowy zasad Dobrych Praktyk

 • Raport bieżący nr 16/2008 z dnia 28.03.2008 roku

  2008-03-28

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 15/2008 z dnia 28.03.2008 roku

  2008-03-28

  Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • Raport bieżący nr 14/2008 z dnia 28.03.2008 roku

  2008-03-28

  Dokonana zmiana statutu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 13/2008 z dnia 04.04.2008 roku

  2008-04-04

  Korekta raportu „Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA”

 • Raport bieżący nr 13/2008 z dnia 28.03.2008 roku

  2008-03-28

  Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 12/2008 z dnia 26.03.2008 roku

  2008-03-26

  Zmiany w Zarządzie Mercor SA

 • Raport bieżący nr 11/2008 z dnia 14.03.2008 roku

  2008-03-14

  Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 28 marca 2008 roku

 • Raport bieżący nr 10/2008 z dnia 11.03.2008 roku

  2008-03-11

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 9/2008 z dnia 07.03.2008 roku

  2008-03-07

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 06.03.2008 roku

  2008-03-06

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 28 marca 2008 roku

 • Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 05.03.2008 roku

  2008-03-05

  Zawarcie terminowych transakcji walutowych na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 27.02.2008 roku

  2008-02-27

  Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 21.02.2008 roku

  2008-02-21

  Zawarcie znaczącej umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • Raport bieżący nr 4/2008 z dnia 21.02.2008 roku

  2008-02-21

  Nabycie znaczących aktywów finansowych

 • Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 29.01.2008 roku

  2008-01-29

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2008

 • Raport bieżący nr 2/2008 z dnia 11.01.2008 roku

  2008-01-11

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2007

 • Raport bieżący nr 1/2008 z dnia 9.01.2008 roku

  2008-01-09

  Ustanowienie hipotek kaucyjnych