Powrót

2008-01-29

Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 29.01.2008 roku

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2008

Zarząd Mercor SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania
raportów okresowych w 2008 roku, które przedstawiają się następująco:

 1. Raporty kwartalne:
  - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007 roku: 28 luty 2008 roku
  - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 roku: 12 maj 2008 roku
  - skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 roku: 11 sierpień 2008 roku
  - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 roku: 12 listopad 2008 roku
 2. Raport półroczny (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze
  skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacja
  dodatkową zgodnie z §87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
  wartościowych):
  skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 roku: 15 wrzesień 2008 roku
 3. Raporty roczne:
  - jednostkowy raport roczny za 2007 rok: 3 kwiecień 2008 roku
  - skonsolidowany raport roczny za 2007 rok: 3 kwiecień 2008 roku

Podstawa prawna:
RMF GPW §100 ust.1