Powrót

2008-07-24

Raport bieżący nr 40/2008 z dnia 24.07.2008 roku

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Mercor SA informuje, iż Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie § 11 ust. 8 oraz na podstawie § 12 ust.3 lit. b Statutu Spółki – podjęła uchwałę o wyborze na biegłego rewidenta Spółki, firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów, pod nr 73.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. wybrana została do:

  1. przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku
  2. przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Mercor za okres od 01.01.2008 roku do 30.06.2008 roku
  3. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku
  4. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Mercor za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku

Mercor SA korzystał wcześniej, w latach 2005, 2006, 2007 i 2008, z usług ww. podmiotu w zakresie badania jednostkowych sprawozdań finansowych za rok poprzedzający, w latach 2007 i 2008 w zakresie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w roku 2007 w zakresie badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych na potrzeby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 19