raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 51/2009 z dnia 18.12.2009 roku

  2009-12-18

  Ustanowienie hipotek kaucyjnych

 • Raport bieżący nr 50/2009 z dnia 04.12.2009 roku

  2009-12-04

  Zawarcie umów i transakcji z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 49/2009 z dnia 04.12.2009 roku

  2009-12-04

  Połączenia emitenta z podmiotem zależnym

 • Raport bieżący nr 48/2009 z dnia 11.11.2009 roku

  2009-11-11

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 47/2009 z dnia 06.11.2009 roku

  2009-11-06

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 46/2009 z dnia 02.11.2009 roku

  2009-11-02

  Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku

  2009-10-30

  Dokonana zmiana statutu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 44/2009 z dnia 30.10.2009 roku

  2009-10-30

  Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 43/2009 z dnia 15.10.2009 roku

  2009-10-15

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 42/2009 z dnia 14.10.2009 roku

  2009-10-14

  Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Mercor SA z Hasil sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 41/2009 z dnia 09.10.2009 roku

  2009-10-09

  Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2009 roku

 • Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 08.10.2009 roku

  2009-10-08

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 39/2009 z dnia 02.10.2009 roku

  2009-10-02

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 29 października 2009 roku

 • Raport bieżący nr 38/2009 z dnia 02.10.2009 roku

  2009-10-02

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 29 października 2009 roku

 • Raport bieżący nr 37/2009 z dnia 29.09.2009 roku

  2009-09-29

  Zawiadomienie o zamiarze połączenia Mercor SA z Hasil sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 36/2009 z dnia 17.09.2009 roku

  2009-09-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 35/2009 z dnia 17.09.2009 roku

  2009-09-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 34/2009 z dnia 17.09.2009 roku

  2009-09-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 33/2009 z dnia 17.09.2009 roku

  2009-09-17

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 32/2009 z dnia 14.09.2009 roku

  2009-09-14

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 31/2009 z dnia 14.09.2009 roku

  2009-09-14

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 28.07.2009 roku

  2009-07-28

  Zamiar połączenia emitenta z podmiotem zależnym

 • Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 16.07.2009 roku

  2009-07-16

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez Prezesa Zarządu

 • Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 01.07.2009 roku

  2009-07-01

  Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 01.07.2009 roku

  2009-07-01

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 26/2009 z dnia 01.07.2009 roku

  2009-07-01

  Dokonana zmiana statutu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 25/2009 z dnia 01.07.2009 roku

  2009-07-01

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 16.06.2009 roku

  2009-06-16

  Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku

 • Raport bieżący nr 23/2009 z dnia 15.06.2009 roku

  2009-06-15

  Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotu zależnego

 • Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 08.06.2009 roku

  2009-06-08

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 30 czerwca 2009 roku

 • Raport bieżący nr 21/2009 z dnia 05.06.2009 roku

  2009-06-05

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 01.06.2009 roku

  2009-06-01

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 01.06.2009 roku

  2009-06-01

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 18/2009 z dnia 28.05.2009 roku

  2009-05-28

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 27.05.2009 roku

  2009-05-27

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 18.05.2009 roku

  2009-05-18

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 15/2009 z dnia 15.04.2009 roku

  2009-04-15

  Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku

 • Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 17.03.2009 roku

  2009-03-17

  Powołanie członka Zarządu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 16.03.2009 rok

  2009-03-16

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 09.03.2009 roku

  2009-03-09

  Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2008 roku

 • Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 04.02.2009 roku

  2009-02-04

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 02.02.2009 roku

  2009-02-02

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 29.01.2009 roku

  2009-01-29

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 21.01.2009 roku

  2009-01-21

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 20.01.2009 roku

  2009-01-20

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 20.01.2009 roku

  2009-01-20

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 17.01.2009 roku

  2009-01-17

  Zawarcie umów z Millennium Lease Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 13.01.2009 roku

  2009-01-13

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009

 • Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 09.01.2009 roku

  2009-01-09

  Informacja o transakcjach kupna akcji MERCOR SA dokonanych w 2008 roku (poniżej 5.000 EURO)

 • Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 09.01.2009 roku

  2009-01-09

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008

 • Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 02.01.2009 roku

  2009-01-02

  Komunikat Działu Operacyjnego KDPW ws. rejestracji akcji Mercor SA