raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 31/2010z dnia 22.10.2010 roku

  2010-10-22

  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżacy nr 30/2010 z dnia 24.09.2010 roku

  2010-09-24

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 29/2010 z dnia 22.09.2010 roku

  2010-09-22

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 10.09.2010 roku

  2010-09-10

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 09.09.2010 roku

  2010-09-09

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżacy nr 26/2010 z dnia 08.09.2010 roku

  2010-09-08

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 08.09.2010 roku

  2010-09-08

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 08.09.2010 roku

  2010-09-08

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 05.08.2010 roku

  2010-08-05

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 03.08.2010 roku

  2010-08-03

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 03.08.2010 roku

  2010-08-03

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 03.08.2010 roku

  2010-08-03

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 19/2010 z dnia 03.08.2010 roku

  2010-08-03

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 28.07.2010 roku

  2010-07-28

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 21.07.2010 roku

  2011-07-21

  Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 01.07.2010 roku

  2011-07-01

  Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej i transakcji z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 30.06.2010 roku

  2010-06-30

  Dokonana zmiana statutu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 30.06.2010 roku

  2010-06-30

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 30.06.2010 roku

  2010-06-30

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 30.06.2010 roku

  2010-06-30

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 29.06.2010 roku

  2010-06-29

  Powołanie Zarządu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 11.06.2010 roku

  2010-06-11

  Informacja o zbyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 09/2010 z dnia 08.06.2010 roku

  2010-06-08

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 08/2010 z dnia 02.06.2010 roku

  2010-06-02

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 29 czerwca 2010 roku

 • Raport bieżący nr 07/2010 z dnia 02.06.2010 roku

  2010-06-02

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 29 czerwca 2010 roku

 • Raport bieżący nr 06/2010 z dnia 28.04.2010 roku

  2010-04-28

  Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

 • Raport bieżący nr 05/2010 z dnia 06.04.2010 roku

  2010-04-06

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 04/2010 z dnia 25.03.2010 roku

  2010-03-25

  Zawarcie umów z Millennium Lease Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 03/2010 z dnia 24.03.2010 roku

  2010-03-24

  Zawarcie umowy i transakcji z DZ Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 02/2010 z dnia 29.01.2010 roku

  2010-01-29

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2010

 • Raport bieżący nr 01/2010 z dnia 13.01.2010 roku

  2010-01-13

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2009