raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 38/2011 z dnia 06.12.2011 roku

  2011-12-06

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2011

 • Raport bieżący nr 37/2011 z dnia 10.11.2011 roku

  2011-10-10

  Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej BEM sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 02.11.2011 roku

  2011-11-02

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży we wrześniu 2011

 • Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 02.11.2011 roku

  2011-11-02

  Zawarcie aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy kredytowej i transakcji z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 28.10.2011 roku

  2011-10-28

  Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 33/2001 z dnia 26.10.2011 roku

  2011-10-26

  Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 20.10.2011 roku

  2011-10-20

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 03.10.2011 roku

  2011-10-03

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu 2011

 • Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 28.09.2011 roku

  2011-09-28

  Oświadczenie Zarządu Mercor SA na temat złożonego wniosku o upadłość spółki zależnej BEM sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 23.09.2011 roku

  2011-09-23

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 23.09. 2011 roku

  2011-09-23

  Powołanie członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 23.09.2011 roku

  2011-09-23

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 20.09.2011 roku

  2011-09-20

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 14.09.2011 roku

  2011-09-14

  Kandydat na członka Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 07.09.2011 roku

  2011-09-07

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 30.08.2011 roku

  2011-08-30

  Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

 • Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 29.08.2011 roku

  2011-08-29

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lipcu 2011

 • Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 26.08.2011 roku

  2011-11-23

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 23 września 2011 roku

 • Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 26.08.2011 roku

  2011-08-26

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 23 września 2011 roku

 • Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 26.08.2011 roku

  2011-08-26

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 12.08.2011 roku

  2011-08-12

  Zawarcie przez emitenta i podmioty zależne z Kredyt Bank Spółka Akcyjna i podmiotami powiązanymi umów i transakcji na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 04.08.2011 roku

  2011-08-04

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 16/2011 z dnia 02.08.2011 roku

  2011-08-02

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2011

 • Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 26.07.2011 roku

  2011-07-26

  Zawarcie przez emitenta i podmioty zależne z Kredyt Bank Spółka Akcyjna i podmiotami powiązanymi umów na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 14.07.2011 roku

  2016-11-24

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 04.07.2011 roku

  2011-07-04

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju 2011

 • Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 28.06.2011 roku

  2011-06-28

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 28.06.2011 roku

  2011-06-28

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 01.06.2011 roku

  2011-06-01

  Zawarcie przez emitenta i podmioty zależne z Kredyt Bank Spółka Akcyjna i podmiotami powiązanymi umów i transakcji na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 30.05.2011 roku

  2011-05-30

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu 2011

 • Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 18.04.2011 roku

  2011-04-18

  Rezygnacja członka Zarządu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 11.04.2011 roku

  2011-04-11

  Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 29.03.2011 roku

  2011-03-29

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 24.03.2011 roku

  2011-03-24

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 18.03.2011 roku

  2011-03-18

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 14.03.2011 roku

  2011-03-14

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 26.01.2011 roku

  2011-01-26

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011

 • Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 13.01.2011 roku

  2011-01-13

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010