raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 27/2012 z dnia 21.11.2012 roku

  2012-11-21

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży we wrześniu 2012

 • Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 29.10.2012 roku

  2012-10-29

  Zawarcie aneksów przedłużających okresy obowiązywania umów i transakcji z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 25/2012 z dnia 26.10.2012 roku

  2012-10-26

  Decyzja Konsorcjum Bankowego dotycząca warunków umów kredytowych

 • Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 01.10.2012 roku

  2012-10-01

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w sierpniu 2012

 • Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 25.09.2012 roku

  2012-09-25

  Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem

 • Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 21.09.2012 roku

  2012-09-21

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 12.09.2012 roku

  2012-09-12

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 12.09.2012 roku

  2012-09-12

  Powołanie Rady Nadzorczej Mercor SA

 • Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 12.09.2012 roku

  2012-09-12

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 04.09.2012 roku

  2012-09-04

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lipcu 2012

 • Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 24.08.2012 roku

  2012-08-24

  Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 16.08.2012 roku

  2012-08-16

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 11 września 2012 roku

 • Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 16.08.2012 roku

  2012-08-16

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 11 września 2012 roku

 • Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 13.08.2012 roku

  2012-08-13

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w czerwcu 2012

 • Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 10.08.2012 roku

  2012-08-10

  Transakcje z Kredyt Bank Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 25.07.2012 roku

  2012-07-25

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 25.07.2012 roku

  2012-07-25

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 12.07.2012 roku

  2012-07-12

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju 2012

 • Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 15.06.2012 roku

  2012-06-15

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu 2012

 • Raport bieżący nr 8/2012 z dnia 14.05.2012 roku

  2012-05-14

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w marcu 2012

 • Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 30.03.2012 roku

  2012-03-30

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym 2012

 • Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 13.03.2012 roku

  2012-11-23

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2012

 • Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 21.02.2012 roku

  2012-02-21

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną

 • Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 13.02.2012 roku

  2012-11-23

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w grudniu 2011

 • Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 27.01. 2012 roku

  2012-01-27

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012

 • Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 24.01.2012 roku

  2012-01-24

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2011

 • Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 05.01.2012 roku

  2012-01-05

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011