raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 27/2013 z dnia 19.12.2013 roku

  2013-12-19

  Zawarcie umowy pożyczki

 • Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 16.12.2013 roku

  2013-12-16

  Zmiana umowy przedwstępnej oraz zawarcie umów przyrzeczonych z ASSA ABLOY

 • Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 08.12.2013 roku

  2013-12-08

  Informacja o wniesieniu powództwa.

 • Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 05.12.2013 roku

  2013-12-05

  Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 20.11.2013 roku

  2013-11-20

  Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 08.11.2013 roku

  2013-11-08

  Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 30.10.2013 roku

  2013-10-30

  Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 16.10.2013 roku

  2013-10-16

  Decyzja Konsorcjum Bankowego dotycząca warunków umów kredytowych

 • Raport bieżący nr 19/2013 z dnia 14.10.2013 roku

  2013-10-14

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 01.10.2013 roku

  2013-10-01

  Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 6 września 2013 roku z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 01.10.2013 roku

  2013-10-01

  Przeniesienie praw i obowiązków z umowy leasingu

 • Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 01.10.2013 roku

  2013-10-01

  Zawarcie znaczących umów

 • Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 01.10.2013 roku

  2013-10-01

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 01.10.2013 roku

  2013-10-01

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 30.09.2013 roku

  2013-09-30

  Zawarcie Aneksów do Umów o limit wierzytelności, Aneksów do umów kredytowych oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 27.09.2013 roku

  2013-09-27

  Zawarcie aneksów przedłużających okresy obowiązywania umów i transakcji z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 06.09.2013 roku

  2013-09-06

  Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2013 roku

 • Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 06.09.2013 roku

  2013-09-06

  Zawarcie znaczącej umowy z Assa Abloy

 • Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 04.09.2013 roku

  2013-09-04

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 30 września 2013 roku

 • Raport bieżący z zakresu CG nr 1/2013 z dnia 27.09.2013 roku

  2013-09-27

  Informacja w sprawie niestosowania zasady zawartej w części IV pkt Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

 • Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 04.09.2013 roku

  2013-09-04

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 30 września 2013 roku

 • Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 21.05.2013 roku

  2013-05-21

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2013

 • Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 27.03.2013 roku

  2013-03-27

  Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 05.03.2013 roku

  2013-03-05

  Zawarcie umowy sprzedaży udziałów

 • Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 12.02.2013 roku

  2013-02-12

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2012

 • Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 21.01.2013 roku

  2013-01-21

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013

 • Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 14.01.2013 roku

  2013-01-14

  Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

 • Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 11.01.2013 roku

  2013-01-11

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2012