raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku

  2014-12-08

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku

  2014-12-08

  Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 22/2014 z dnia 31.12.2014 roku

  2014-12-31

  Zawarcie aneksów do umów pożyczki oraz umowy pożyczki

 • Raport bieżący nr 21/2014/K z dnia 27.01.2015 roku

  2015-01-27

  Korekta raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 20/2014/K z dnia 27.01.2015 roku

  2015-01-27

  Korekta raportu bieżącego nr 20/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku - Informacja o nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 19/2014 z dnia 30.10.2014 roku

  2014-10-30

  Wybór biegłego rewidenta

 • Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 26.09.2014 roku

  2014-09-26

  Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 25.09.2014 roku

  2014-09-25

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 11.07.2014 roku

  2014-07-11

  Zawarcie Aneksu do Umowy o limit wierzytelności oraz transakcji terminowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 08.07.2014 roku

  2014-07-08

  Zawarcie umowy pożyczki

 • Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 08.07.2014 roku

  2014-07-08

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 08.07.2014 roku

  2014-07-08

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 08.07.2014 roku

  2014-07-08

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 02.07.2014 roku

  2016-11-20

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 13.06.2014 roku

  2014-06-13

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 09/2014 z dnia 12.06.2014 roku

  2014-06-12

  Informacja o zbyciu / nabyciu akcji Mercor SA

 • Raport bieżący nr 08/2014 z dnia 12.06.2014 roku

  2014-06-12

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 07/2014 z dnia 12.06.2014 roku

  2014-06-12

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 06/2014 z dnia 11.06.2014 roku

  2014-06-11

  Powołanie Zarządu Mercor SA

 • Raport bieżący nr 05/2014 z dnia 10.06.2014 roku

  2014-06-10

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 7 lipca 2014 roku

 • Raport bieżący nr 04/2014 z dnia 10.06.2014 roku

  2014-06-10

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 7 lipca 2014 roku

 • Raport bieżący nr 03/2014 z dnia 06.06.2014 roku

  2014-06-06

  Zmiana terminu publikacji raportu

 • Raport bieżący nr 02/2014 z dnia 03.06.2014 roku

  2014-06-03

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 01/2014 z dnia 24.01.2014 roku

  2014-01-24

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014