Powrót

2014-06-06

Raport bieżący nr 03/2014 z dnia 06.06.2014 roku

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu

Zarząd Mercor SA informuje, iż jednostkowy raport za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01.04.2013 do 31.03.2014 oraz skonsolidowany raport za rok obrotowy 2013/2014 obejmujący okres od 01.04.2013 do 31.03.2014, których termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 24.01.2014 roku na dzień 18.06.2014 roku, zostanie opublikowany w dniu 10.06.2014 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.