Powrót

2014-06-12

Raport bieżący nr 09/2014 z dnia 12.06.2014 roku

Temat: Informacja o zbyciu / nabyciu akcji Mercor SA

Zarząd Mercor SA informuje o otrzymaniu od Krzysztofa Krempecia Prezesa Zarządu, w dniu 12 czerwca 2014 roku zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczącego bezpośredniego zbycia i pośredniego nabycia za pośrednictwem spółki Periban Limited 4.102.994 akcji na okaziciela Spółki, na podstawie umowy darowizny. Podpisanie umowy nastąpiło 11 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.