raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 02.12.2015 roku

  2015-12-02

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 27.11.2015 roku

  2016-11-27

  Zawarcie Aneksów do Umów z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 24.11.2015 roku

  2015-11-24

  Transakcje z Credit Agricole na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 04.11.2015 roku

  2015-11-04

  Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 02.10.2015 roku

  2015-10-02

  Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem

 • Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 01.10.2015 roku

  2015-10-01

  Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem

 • Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 25.09.2015 roku

  2015-09-25

  Zawarcie znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 06.08.2015 roku

  2015-08-06

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 06.08.2015 roku

  2015-08-06

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 06.08.2015 roku

  2015-08-06

  Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 10.07.2015 roku

  2015-07-10

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 5 sierpnia 2015 roku

 • Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 10.07.2015 roku

  2015-07-10

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 5 sierpnia 2015 roku

 • Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 10.07.2015 roku

  2015-07-10

  Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego pod firmą Dunamenti Tuzvedelem

 • Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 02.07.2015 roku

  2015-07-02

  Rekomendacja Rady Nadzorczej

 • Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 01.06.2015 roku

  2015-06-01

  Zawarcie znaczącej umowy

 • Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 22.04.2015 roku

  2015-04-22

  Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy sprzedaży nieruchomości

 • Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 21.04.2015 roku

  2015-04-21

  Zawarcie znaczącej umowy z IBERDROLADISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U. z siedzibą w Bilbao (Hiszpania)

 • Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 02.02.2015 roku

  2015-02-02

  Transakcje z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej

 • Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 09.01.2015 roku

  2015-01-09

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015