raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 33/2016

  2016-12-19 15:37

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 32/2016

  2016-12-15 17:29

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2016 roku

 • Raport bieżący nr 31/2016

  2016-12-09 11:18

  Zawarcie Aneksu do Umowy z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A.

 • Raport bieżący nr 30/2016

  2016-12-09 07:00

  Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • Raport bieżący nr 29/2016

  2016-11-25 19:46

  Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego

 • Raport bieżący nr 28/2016

  2016-11-25 08:01

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2016 roku i w okresie maj - październik 2016 roku

 • Raport bieżący nr 27/2016

  2016-10-25 08:08

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2016 roku i w okresie kwiecień - wrzesień 2016 roku

 • Raport bieżący nr 26/2016

  2016-10-14 16:14

  Umowa Kredytowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 25/2016

  2016-10-11 16:14

  Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

 • Raport bieżący nr 24/2016

  2016-09-26 10:03

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2016 roku i w okresie marzec - sierpień 2016 roku

 • Raport bieżący nr 23/2016

  2016-09-16 15:56

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 22/2016

  2016-08-24 19:42

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2016 roku i w okresie luty - lipiec 2016 roku

 • Raport bieżący nr 21/2016 - korekta

  2016-08-24 19:40

  Korekta raportu bieżącego dotyczącego wartości pozyskanych zamówień w czerwcu 2016 roku i w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku

 • Raport bieżący nr 21/2016

  2016-07-25 18:47

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2016 roku i w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku

 • Raport bieżący nr 20/2016

  2016-07-20 17:46

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 19/2016

  2016-07-20 17:45

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 18/2016

  2016-07-20 17:43

  Uchwały powzięte na ZWZ „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 17/2016

  2016-06-23

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR”S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2016 roku

 • Raport bieżący nr 16/2016

  2016-06-23

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 19 lipca 2016 roku

 • Raport bieżący nr 15/2016

  2016-06-15

  Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

 • Raport bieżący nr 14/2016

  2016-06-13

  Znaczne pakiety akcji

 • Raport bieżący nr 13/2016

  2016-06-01

  Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

 • Raport bieżący nr 12/2016

  2016-06-01

  Uchwały powzięte na NWZ Mercor SA

 • Raport bieżący nr 11/2016

  2016-05-12

  Otwarcie postępowania likwidacyjnego węgierskiej spółki zależnej Emitenta.

 • Raport bieżący nr 10/2016

  2016-05-12

  Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 • CORPORATE GOVERNANCE 1/2016

  2016-05-06

  Zakres stosowania Dobrych Praktyk

 • Raport bieżący nr 09/2016

  2016-05-04

  Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 31 maj 2016 roku

 • Raport bieżący nr 08/2016

  2016-05-04

  Zwołanie Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 31 maja 2016 roku

 • Raport bieżący nr 07/2016

  2016-04-26

  PLAN POŁĄCZENIA spółek działających pod firmami: "MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

 • Raport bieżący nr 06/2016

  2016-04-26

  Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 • Raport bieżący nr 05/2016

  2016-04-18

  Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

 • Raport bieżący nr 04/2016

  2016-02-29

  Dokonanie Zamknięcia Finansowego zgodnie z umową z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem oraz nabycie aktywów o znacznej wartości.

 • Raport bieżący nr 03/2016

  2016-02-29

  Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu

 • Raport bieżący nr 02/2016

  2016-02-15

  Zawarcie aneksów do umów pożyczki

 • Raport bieżący nr 01/2016

  2016-01-27

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016