Powrót

2016-08-24

Raport bieżący nr 21/2016 - korekta

 

 

Temat: Korekta raportu bieżącego dotyczącego wartości pozyskanych zamówień w czerwcu 2016 roku i w okresie styczeń - czerwiec 2016 roku

 

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku. Korekta dotyczy uzupełnienia wartości zamówień pozyskanych przez Grupę o zamówienia pozyskane przez węgierską spółkę zależną Dunamenti Tűzvédelem. (Umowa na nabycie akcji Dunamenti Tűzvédelem została podpisana 10 lipca 2015 roku).

 

W Raporcie z dnia 25 lipca 2016 roku została podana następująca wartość zamówień Grupy, zgodnie z brzmieniem raportu: „w czerwcu 2016 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 22,1 mln zł w porównaniu z wartością 22,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza spadek o 2%. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 115,4 mln zł wobec 96,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 20% rok do roku”

 

Skorygowana treść raportu uwzględniająca zamówienia pozyskane przez węgierską spółkę Dunamenti Tuzvedelem brzmi: „w czerwcu 2016 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 24,2 mln zł w porównaniu z wartością 22,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 7%. W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 122,8 mln zł wobec 96,2 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 28% rok do roku”

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne