raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 43/2017

  2017-12-19 08:01

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2017 roku i w okresie czerwiec –listopad 2017 roku

 • Raport bieżący nr 42/2017

  2017-12-08 15:25

  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 41/2017

  2017-11-23 07:18

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2017 roku i w okresie maj–październik 2017 roku

 • Raport bieżący nr 40/2017

  2017-10-30 16:26

  Pismo od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA o odstąpieniu od sankcji  w związku ze złamaniem kowenantu

 • Raport bieżący nr 39/2017

  2017-10-23 10:58

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2017 roku i w okresie kwiecień – wrzesień 2017 roku

 • Raport bieżący nr 38/2017

  2017-10-20 17:23

  Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z  Credit Agricole bez zmian warunków finansowych

 • Raport bieżący nr 37/2017

  2017-10-13 13:23

  Pismo od Banku Zachodniego WBK S.A. informujące, iż wszystkie postanowienia Umowy o limit na gwarancje pozostały bez zmian

 • Raport bieżący nr 36/2017

  2017-10-06 13:40

  Wybór biegłego rewidenta - firmy BDO Sp. z o.o.  z  siedzibą w Warszawie

 • Raport bieżący nr 35/2017

  2017-10-02 16:04

  Pismo od Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 34/2017

  2017-09-29 18:00

  Pismo od Credit Agricole Bank Polski S.A. - zachowanie bez zmian postanowień Umowy Kredytu oraz Umowy Ramowej

 • Raport bieżący nr 33/2017

  2017-09-28 14:40

  Dokonana zmiana statutu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 32/2017

  2017-09-28 14:38

  Uchwały powzięte na ZWZ „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 31/2017

  2017-09-27 17:10

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 30/2017

  2017-09-26 17:08

  Powołanie Rady Nadzorczej  „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 29/2017

  2017-09-25 09:03

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2017 roku i w okresie marzec – sierpień 2017 roku

 • Raport bieżący nr 28/2017

  2017-08-31 21:31

  Projekt zmian w Statucie „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 27/2017

  2017-08-31 21:23

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 26 września 2017 roku

 • Raport bieżący nr 26/2017

  2017-08-31 21:07

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 26 września 2017 roku

 • Raport bieżący nr 25/2017

  2017-08-30 17:42

  Powołanie Członków Zarządu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 24/2017

  2017-08-25 20:59

  Wezwanie do zapłaty kary umownej

 • Raport bieżący nr 23/2017

  2017-08-24 05:48

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2017 roku i w okresie luty – lipiec 2017 roku

 • Raport bieżący nr 22/2017

  2017-07-20 07:43

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2017 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2017 roku

 • Raport bieżący nr 21/2017

  2017-07-03 08:35

  Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Emitenta

 • Raport bieżący nr 20/2017

  2017-06-30 08:00

  Ogłoszenie nieprawomocnego wyroku w sprawie  z powództwa Hörmann-Polska sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 19/2017

  2017-06-27 19:56

  Przesunięcie terminu publikacji raportu okresowego

 • Raport bieżący nr 18/2017

  2017-06-23 16:21

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2017 roku i w okresie grudzień 2016 – maj 2017 roku

 • Raport bieżący nr 17/2017

  2017-05-25 08:03

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2017 roku i w okresie listopad 2016 – kwiecień 2017 roku

 • Raport bieżący nr 16/2017

  2017-03-25 10:50

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2017 roku i w okresie październik 2016 – marzec 2017 roku

 • Raport bieżący nr 15/2017

  2017-04-18 15:13

  Nabycie 82% udziałów w spółce pod firmą: SP ZERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

 • Raport bieżący nr 14/2017

  2017-04-18 14:38

  Opóźniona informacja poufna – zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na nabycie oraz objęcie do 82% udziałów w SP ZERO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

 • Raport bieżący nr 13/2017

  2017-03-24 08:00

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2017 roku i w okresie wrzesień 2016 – luty 2017 roku

 • Raport bieżący nr 12/2017

  2017-03-16 14:27

  Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% oraz o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 11/2017

  2017-03-15 12:54

  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%

 • Raport bieżący nr 10/2017

  2017-03-14 15:34

  Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • Raport bieżący nr 09/2017

  2017-03-06 12:27

  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%

 • Raport bieżący nr 08/2017

  2017-02-24 07:41

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2017 roku i w okresie sierpień 2016 – styczeń 2017 roku

 • Raport bieżący nr 07/2017

  2017-02-22 11:02

  Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 06/2017

  2017-02-21 16:03

  Zawarcie Aneksu do Umowy z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A.

 • Raport bieżący nr 05/2017

  2016-02-15 18:42

  Zmiany w składzie Zarządu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 04/2017

  2017-01-31 15:50

  Zawiadomienie o zwiększeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZA „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 03/2017

  2017-01-31 17:15

  Rezygnacja członka Zarządu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 02/2017

  2017-01-30 15:07

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

 • Raport bieżący nr 01/2017

  2017-01-26 09:26

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2016 roku i w okresie lipiec – grudzień 2016 roku