raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 39/2018

  2018-12-20 09:08

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • Raport bieżący nr 38/2018

  2018-12-15 11:05

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • Raport bieżący nr 37/2018

  2018-12-14 14:40

  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% oraz 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 36/2018

  2018-12-14 06:54

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2018 roku i w okresie czerwiec – listopad 2018 roku

 • Raport bieżący nr 35/2018

  2018-12-11 11:16

  Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

 • Raport bieżący nr 34/2018

  2018-12-11 09:12

  Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% oraz 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 33/2018

  2018-12-04 18:43

  Otrzymanie decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

 • Raport bieżący nr 32/2018

  2018-11-23 17:06

  Ugoda z Hörmann-Polska sp. z o.o.

 • Raport bieżący nr 31/2018

  2018-11-13 08:19

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2018 roku i w okresie maj – październik 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 30/2018

  2018-11-08 16:05

  Zawarcie z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. Aneksu do Umowy.

 • Raport bieżący nr 29/2018

  2018-11-05 17:19

  Otrzymanie protokołu z kontroli prowadzonej przez Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni

 • Raport bieżący nr 28/2018

  2018-11-02 16:15

  Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole.

 • Raport bieżący nr 27/2018

  2018-10-10 08:08

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2018 roku i w okresie kwiecień –wrzesień 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 26/2018

  2018-09-21 08:28

  Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

 • Raport bieżący nr 25/2018

  2018-09-20 16:35

  Uchwały powzięte na ZWZ „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 24/2018

  2018-09-18 09:03

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2018 roku i w okresie marzec – sierpień 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 23/2018

  2018-08-31 18:15

  Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 01.04.2017-31.03.2018

 • Raport bieżący nr 22/2018

  2018-08-28 10:32

  Dokumenty istotne do podjęcia uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 20 września 2018 roku

 • Raport bieżący nr 21/2018

  2018-08-24 16:26

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 20 września 2018 roku

 • Raport bieżący nr 20/2018

  2018-08-24 16:24

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 20 września 2018 roku

 • Raport bieżący nr 19/2018

  2018-08-21 08:27

  Zarząd „MERCOR” S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 21.08.2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

 • Raport bieżący nr 18/2018

  2018-08-17 10:09

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że dokonuje korekty raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 01.04.2018-30.06.2018. Przedmiotem korekty jest błąd pisarski w tytule raportu.

 • Raport bieżący nr 17/2018

  2018-08-16 20:37

  Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że dokonuje korekty jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 01.04.2017-31.03.2018, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 27 lipca 2018 r.

 • Raport bieżący nr 16/2018

  2018-08-13 17:34

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2018 roku i w okresie luty – lipiec 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 15/2018

  2018-07-12 11:59

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2018 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 14/2018

  2018-06-23 08:13

  Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok obrotowy 2017/2018 obejmujący okres od 01.04.2017 do 31.03.2018

 • Raport bieżący nr 13/2018

  2018-06-20 09:15

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2018 roku i w okresie grudzień 2017 roku – maj 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 12/2018

  2018-05-17 17:23

  Zawarcie Aneksu do Umowy Kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 11/2018

  2018-05-14 08:05

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2018 roku i w okresie listopad 2017 roku – kwiecień 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 10/2018

  2018-05-09 16:12

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 9/2018

  2018-04-27 16:43

  Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • Raport bieżący nr 8/2018

  2018-04-23 08:11

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2018 roku i w okresie październik 2017 roku – marzec 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 7/2018

  2018-04-20 14:54

  Zawarcie Umowy z mBank Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 6/2018

  2018-03-22 08:17

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2018 roku i w okresie wrzesień 2017 roku – luty 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 5/2018

  2018-02-22 08:06

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2018 roku i w okresie sierpień 2017 roku – styczeń 2018 roku.

 • Raport bieżący nr 04/2018

  2018-01-26 08:14

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 3/2018

  2018-01-23 09:46

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2017 roku i w okresie lipiec – grudzień 2017 roku

 • Raport bieżący nr 2/2018

  2018-01-22 16:13

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

 • Raport bieżący nr 1/2018

  2018-01-17 17:19

  Pismo od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA o odstąpieniu od sankcji w związku ze złamaniem kowenantu