Powrót

2018-05-09

Raport bieżący nr 10/2018

 

 

Temat: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 09.05.2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

  

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze