Powrót

2018-01-17

Raport bieżący nr 1/2018

 

 

Temat: Pismo od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA o odstąpieniu od sankcji  w związku ze złamaniem kowenantu

 

 

Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 17 stycznia 2018 wpłynęło do Spółki pismo od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA informujące o odstąpieniu przez Bank od zastosowania sankcji przewidzianych w Umowach łączących Strony, pomimo niespełnienia przez Spółkę określonego w Umowach kowenantu finansowego w zakresie wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA liczonego wg. sprawozdania finansowego na  30.09.2017.

 

O zawartej umowie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 26/2016 z dnia 14 października 2016 roku

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne