Powrót

2018-01-26

Raport bieżący nr 04/2018

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w dniu 25.01.2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego powiadomienia stanowi załącznik do Raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust.3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze