raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 33/2019

  2019-12-13 19:21

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2019 roku i w okresie czerwiec – listopad 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 32/2019

  2019-11-20 17:16

  Ponowne rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 31/2019

  2019-11-15 10:34

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2019 roku i w okresie maj – październik 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 30/2019

  2019-10-21 22:02

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 29/2019

  2019-10-16 08:26

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2019 roku i w okresie kwiecień – wrzesień 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 28/2019

  2019-09-30 10:55

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 27/2019

  2019-09-30 10:47

  Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 26/2019

  2019-09-27 15:10

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 25/2019

  2019-09-26 15:54

  Zmiany w składzie Rady Nadzorczej „Mercor” S.A.

 • Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.

  2019-09-25 13:21

  Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.

 • Raport bieżący nr 23/2019

  2019-09-17 19:14

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2019 roku i w okresie marzec – sierpień 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 22/2019

  2019-09-05 08:17

  Decyzja o zakończeniu działań zmierzających do pozyskania inwestora finansowego oraz zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 21/2019

  2019-09-04 13:04

  Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. zwołanego na dzień 26 września 2019 roku oraz zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad

 • Raport bieżący nr 20/2019

  2019-08-22 15:48

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 26 września 2019 roku

 • Raport bieżący nr 19/2019

  2019-08-22 15:46

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 26 września 2019 roku

 • Raport bieżący nr 18/2019

  2019-08-21 10:58

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 17/2019

  2019-08-20 09:42

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 16/2019

  2019-08-13 14:28

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2019 roku i w okresie luty – lipiec 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 15/2019

  2019-07-10 14:42

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2019 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 14/2019

  2019-06-29 11:41

  Korekta raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 01.04.2018-31.03.2019

 • Raport bieżący nr 13/2019

  2019-06-17 18:08

  Zawiadomienie o zmianie statusu posiadania akcji spółki

 • Raport bieżący nr 12/2019

  2019-06-17 17:28

  Zawiadomienie o zmianie o więcej niż 2% dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta

 • Raport bieżący nr 11/2019

  2019-06-17 17:15

  Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów

 • Raport bieżący nr 10/2019

  2019-06-12 15:36

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2019 roku i w okresie grudzień 2018 roku – maj 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 09/2019

  2019-05-21 18:42

  Zakup linii technologicznej do produkcji płyt

 • Raport bieżący nr 08/2019

  2019-05-15 08:09

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2019 roku i w okresie listopad 2018 roku – kwiecień 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 07/2019

  2019-05-13 17:21

  Wyniki przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 06/2019

  2019-04-12 10:17

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2019 roku i w okresie październik 2018 roku – marzec 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 05/2019

  2019-04-01 16:56

  Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 04/2019

  2019-03-12 14:58

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2019 roku i w okresie wrzesień 2018 roku – luty 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2019

  2019-02-11 14:36

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2019 roku i w okresie sierpień 2018 roku – styczeń 2019 roku.

 • Raport bieżący nr 02/2019

  2019-01-25 10:30

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

 • Raport bieżący nr 01/2019

  2019-01-16 10:09

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2018 roku i w okresie lipiec – grudzień 2018 roku.