raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 45/2020

  2020-12-28 15:01

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 44/2020

  2020-12-11 12:48

  Wartość pozyskanych zamówień w listopadzie 2020 roku i w okresie czerwiec – listopad 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 43/2020

  2020-11-19 08:54

  Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 obejmującego okres od 01.04.2020r. do 30.09.2020r.

 • Raport bieżący nr 42/2020

  2020-11-13 14:16

  Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

 • Raport bieżący nr 41/2020

  2020-11-12 10:59

  Wartość pozyskanych zamówień w październiku 2020 roku i w okresie maj – październik 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 40/2020

  2020-10-30 14:11

  Zawarcie Aneksów do umów z mBank Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 39/2020

  2020-10-26 13:13

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 38/2020

  2020-10-19 11:45

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 37/2020

  2020-10-12 13:44

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 36/2020

  2020-10-09 16:01

  Wartość pozyskanych zamówień we wrześniu 2020 roku i w okresie kwiecień – wrzesień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 35/2020

  2020-10-05 12:03

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 34/2020

  2020-09-29 14:04

  Uchwała o wypłacie dywidendy

 • Raport bieżący nr 33/2020

  2020-09-29 12:51

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 32/2020

  2020-09-29 12:49

  Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 31/2020

  2020-09-28 10:07

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 30/2020

  2020-09-21 10:30

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 29/2020

  2020-09-14 13:35

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 28/2020

  2020-09-10 14:40

  Wartość pozyskanych zamówień w sierpniu 2020 roku i w okresie marzec – sierpień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 27/2020

  2020-09-07 12:45

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 26/2020

  2020-09-01 16:13

  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 28 września 2020 roku

 • Raport bieżący nr 25/2020

  2020-09-01 16:08

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 28 września 2020 roku

 • Raport bieżący nr 24/2020

  2020-08-31 18:07

  Nabycie akcji własnych

 • Raport bieżący nr 23/2020

  2020-08-26 16:20

  Zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie pośrednictwa w nabywaniu akcji własnych Spółki

 • Raport bieżący nr 22/2020

  2020-08-13 17:00

  Przyjęcie strategii na lata 2020-2023

 • Raport bieżący nr 21/2020

  2020-08-13 16:58

  Powołanie członków Zarządu „MERCOR” S.A. nowej wspólnej kadencji

 • Raport bieżący nr 20/2020

  2020-08-12 17:14

  Propozycja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020.

 • Raport bieżący nr 19/2020

  2020-08-10 17:47

  Wartość pozyskanych zamówień w lipcu 2020 roku i w okresie luty – lipiec 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 18/2020

  2020-07-13 17:43

  Wartość pozyskanych zamówień w czerwcu 2020 roku i w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 17/2020

  2020-07-01 08:44

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 16/2020

  2020-07-01 08:41

  Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 15/2020

  2020-06-15 08:17

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2020 roku i w okresie grudzień 2019 – maj 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 14/2020

  2020-06-04 14:06

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 30 Czerwca 2020 roku

 • Raport bieżący nr 13/2020

  2020-06-04 14:04

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

 • Raport bieżący nr 12/2020

  2020-05-13 08:38

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 11/2020

  2020-05-11 17:28

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2020 roku i w okresie listopad 2019 – kwiecień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 10/2020

  2020-05-08 17:01

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 09/2020

  2020-04-27 19:35

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 08/2020

  2020-04-14 08:13

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2020 roku i w okresie październik 2019 – marzec 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 07/2020

  2020-03-20 15:23

  Decyzja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 06/2020

  2020-03-12 10:54

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2020 roku i w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 05/2020

  2020-02-19 15:58

  Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • Raport bieżący nr 04/2020

  2020-02-12 17:16

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2020 roku i w okresie sierpień 2019 – styczeń 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2020

  2020-02-05 15:46

  Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej z mBank Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 02/2020

  2020-01-27 09:27

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • Raport bieżący nr 01/2020

  2020-01-13 17:57

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2019 roku i w okresie lipiec – grudzień 2019 roku.