raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 17/2020

  2020-07-01 08:44

  Lista uczestników, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 16/2020

  2020-07-01 08:41

  Uchwały powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

 • Raport bieżący nr 15/2020

  2020-06-15 08:17

  Wartość pozyskanych zamówień w maju 2020 roku i w okresie grudzień 2019 – maj 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 14/2020

  2020-06-04 14:06

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 30 Czerwca 2020 roku

 • Raport bieżący nr 13/2020

  2020-06-04 14:04

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 30 czerwca 2020 roku

 • Raport bieżący nr 12/2020

  2020-05-13 08:38

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 11/2020

  2020-05-11 17:28

  Wartość pozyskanych zamówień w kwietniu 2020 roku i w okresie listopad 2019 – kwiecień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 10/2020

  2020-05-08 17:01

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 09/2020

  2020-04-27 19:35

  Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

 • Raport bieżący nr 08/2020

  2020-04-14 08:13

  Wartość pozyskanych zamówień w marcu 2020 roku i w okresie październik 2019 – marzec 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 07/2020

  2020-03-20 15:23

  Decyzja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych

 • Raport bieżący nr 06/2020

  2020-03-12 10:54

  Wartość pozyskanych zamówień w lutym 2020 roku i w okresie wrzesień 2019 – luty 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 05/2020

  2020-02-19 15:58

  Przedłużenie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym

 • Raport bieżący nr 04/2020

  2020-02-12 17:16

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2020 roku i w okresie sierpień 2019 – styczeń 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2020

  2020-02-05 15:46

  Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej z mBank Spółka Akcyjna

 • Raport bieżący nr 02/2020

  2020-01-27 09:27

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • Raport bieżący nr 01/2020

  2020-01-13 17:57

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2019 roku i w okresie lipiec – grudzień 2019 roku.