raporty bieżące

 • Raport bieżący nr 09/2021

  2021-02-18 10:28

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 08/2021

  2021-02-18 10:26

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej

 • Raport bieżący nr 07/2021

  2021-02-17 09:20

  Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 06/2021

  2021-02-17 09:19

  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku

 • Raport bieżący nr 05/2021

  2021-02-09 16:04

  Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2021 roku i w okresie sierpień 2020 – styczeń 2021.

 • Raport bieżący nr 04/2021

  2021-01-11 16:05

  Wartość pozyskanych zamówień w grudniu 2020 roku i w okresie lipiec – grudzień 2020 roku.

 • Raport bieżący nr 03/2021

  2021-01-08 13:07

  Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021

 • Raport bieżący nr 02/2021

  2021-01-07 16:07

  Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki

 • Raport bieżący nr 01/2021

  2021-01-04 12:30

  Nabycie akcji własnych