Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki (stan na dzień 17.06. 2019)

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
PERIBAN LIMITED 4 102 994 26,20% 26,20%
Investors TFI S.A. (Elbrus FIZ) 3 726 820 23,80% 23,80%
OFE PZU Złota Jesień 1 452 000 9,27% 9,27%
OFE Nationale Nederlanden 1 300 000 8,30% 8,30%
N50 Cyprus Limited 1 000 853 6,39% 6,39%
OFE Allianz Polska SA 911 018 5,82% 5,82%
Pozostali 3 164 850 20,22% 20,22%

Akcjonariat według liczby głosów