Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki (stan na dzień 21.10.2019)

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
PERIBAN LIMITED 4 102 994 26,20% 26,20%
Investors TFI S.A. (Elbrus FIZ) 3 923 024 25,05% 25,05%
OFE PZU Złota Jesień 1 450 000 9,26% 9,26%
OFE Nationale Nederlanden 1 354 400 8,65% 8,65%
N50 Cyprus Limited 1 000 853 6,39% 6,39%
OFE Allianz Polska SA 911 018 5,82% 5,82%
Pozostali 2 916 246 18,63% 18,63%

Akcjonariat według liczby głosów