WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 13 MARCA 2021

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 16 marca 2021 r., o godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A., (dalej: „Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Gdańsku, pod adresem siedziby Spółki: 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony literą: A)

  

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 17.02.2021 roku to 15.658.535. 
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 

 

Na podstawie Zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd „MERCOR” S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka nie planuje transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 marca 2021 r.

 • Pliki do pobrania:

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 28 WRZEŚNIA 2020

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A., które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r., o godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (80-408 Gdańsk), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony literą: A).

 

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 01.09.2020 roku to 15.658.535. 
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 

 

 • Pliki do pobrania:

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 30 CZERWCA 2020

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (80-408 Gdańsk), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony literą: A),

 

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 04.06.2020 roku to 15.658.535. 
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 

 

 • Pliki do pobrania:

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2019 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (kod pocztowy: 80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 22.08.2019 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 

Spółka nie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 • Pliki do pobrania:

Walne Zgromadzenie Spółki 20.09.2018 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 września 2018 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (kod pocztowy: 80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 24.08.2018 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 

Spółka nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

 • Pliki do pobrania:

Walne Zgromadzenie Spółki 26.09.2017 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2017 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 31.08.2017 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Walne Zgromadzenie Spółki 19.07.2016 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 lipca 2016 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 23.06.2016 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Walne Zgromadzenie Spółki 31.05.2016 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 maja 2016 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 04.05.2016 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 05.08.2015 roku

     Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 sierpnia 2015 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 10.06.2014 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 07.07.2014 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 ks.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 lipca 2014 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-427), przy ul. Kościuszki 124 (biuro MERCOR S.A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 10.06.2014 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.


Relacja video z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA, które odbyło się w dniu 7 lipca 2014 roku w Gdańsku, jest dostępna pod podanym poniżej adresem:
http://pliki.mercor.com.pl/MCR/20140707_WZA.wmv

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.09.2013 roku

Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 ks.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 września 2013 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-387), w budynku przy ul. Arkońskiej 6 / A2 (IV piętro, biuro MERCOR S.A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 04.09.2013 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11.09.2012 roku

Zarząd Spółki, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 września 2012 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 16.08.2012 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 23.09.2011 roku

Zarząd Spółki, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 23 września 2011 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 26.08.2011 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

Lista uczestników ZWZ Mercor SA, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby glosów, a także treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2011 roku zostały opublikowane w trybie raportów bieżących i są dostępne pod adresem:
http://www.mercor.com.pl/raporty_biezace.html

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29.06.2010 roku

Zarząd Mercor SA, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na 29 czerwca 2010 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Odbędzie się ono w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6, bud. A2, IV piętro.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 02.06.2010 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29.10.2009 roku

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 02.10.2009 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.06.2009 roku

Zarząd Spółki Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku, godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 45) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku.

The Management Board of Mercor Spółka Akcyjna (Mercor plc) with its registered office in Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2, entered into the National Court Register kept by the Gdańsk-North District Court in Gdańsk, 7th Economic Division of the National Court Register, under the number: KRS 0000217729, acting pursuant to article 395 and 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 8 para. 1 of the Company’s Articles of Association, convenes the Ordinary General Meeting of the Company for June 30th, 2009, at 11 am in Gdańsk, ul. Arkońska 6, building A2, 4th floor.

The Management Board informs that pursuant to article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies and article 9 para. 3 of the Act of July 29th, 2005 on Trading in Financial Instruments (J. of Laws No. 183, item 1538; as amended), the condition for participation in the Meeting is submission of the registered deposit certificate to the Company’s head office in Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (between 8.30 am - 3.30 pm, to the Legal Department, room no. 45) at least a week before the date of the Meeting, i.e. by June 23rd, 2009.

 • Pliki do pobrania:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729 zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mercor SA, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva).

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązaniu są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku.

 • Pliki do pobrania:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729 zwołuje na dzień 28 marca 2008 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mercor SA, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva).

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-16.00, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 21 marca 2008 roku.

 

 • Pliki do pobrania: