Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału % głosów
PERMAG sp. z o.o. 4 102 994 26,20% 26,20%
Bangtino Limited 3 925 502 25,07% 25,07%
Nationale Nederlanden PTE S.A. 1 454 465 9,29% 9,29%
OFE PZU Złota Jesień 1 452 947 9,28% 9,2%
N50 Cyprus Limited 1 000 853 6,39% 6,39%
OFE Allianz Polska SA 791 018 5,05% 5,05%
Pozostali 2 818 400 18,00% 18,00%

Akcjonariat według liczby głosów