transakcje z podmiotami powiązanymi

 

 

Nazwa podmiotu powiązanego Charakter powiązań Data transakcji Wartośc transakcji istotnej Pozostałe informacje